Okładka

Badanie potrzeb i gotowości małopolskich MMŚP do adaptacji rozwiązań właściwych modelowi tzw. Przemysłu 4.0

Opracowanie przedstawia wyniki badania potrzeb i gotowości małopolskich MMŚP do adaptacji rozwiązań właściwych modelowi tzw. Przemysłu 4.0 (P4.0). Przemysł 4.0 to termin dający wyraz szeregowi współczesnych i przewidywanych na najbliższe lata zmian, spowodowanych cyfrowo uwarunkowaną transformacją przemysłu, prowadzącą do postępującej mechanizacji produkcji. P4.0 to trend globalny, którego geneza i siła napędowa łączone są ze społeczeństwami wysokorozwiniętymi, technologicznie zaawansowanymi.

plik Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w latach 2021-2022

Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w latach 2021-2022

rozmiar: 1.9MB

Pozostałe

Publikacja

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie 2021

Więcej

Publikacja

30 lat eksportu w Polsce - raport KUKE

Więcej

Publikacja

Eksportowe wyzwania i szanse małopolskich MŚP

Więcej

Publikacja

Czy Polska ma szansę stać się Hubem IT Europy?

Więcej

Publikacja

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2018 roku

Więcej

Publikacja

Raport na temat rozwoju polskiego eksportu 2018

Więcej

Publikacja

Polska gospodarka i wyzwania na najbliższe dekady - raport specjalny Banku Pekao S.A.

Więcej

Publikacja

Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D - raport

Więcej

Publikacja

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w latach 2015-2016

Więcej

Publikacja

Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%