Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu możesz uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Możesz z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług.

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to forma wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje. Pomoc mogą otrzymać:

  • wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz
  • niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi informatyczne, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi centrów telefonicznych

Pomocy nie mogą otrzymać firmy prowadzące m.in. działalność gospodarczą w zakresie: handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier.

Ulgę podatkową mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak:

  • utworzenie nowego zakładu
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej
  • wprowadzenie nowych produktów
  • zmiana procesu produkcyjnego
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty

Inwestycja może zostać usytuowana zarówno na terenach prywatnych, jak i publicznych.

Wysokość pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego) jest obliczana na podstawie wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych na realizację nowego projektu lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy.

Wysokość pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w Małopolsce wynosi:

  • dla dużych - 40%*
  • dla średnich - 50%*
  • dla małych i mikro - 60%*

poniesionych kosztów kwalifikowanych.

*w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim, wadowickim: 50% dla dużych | 60% dla średnich | 70% dla małych i mikro przedsiębiorstw

W okresie obowiązywania decyzji o wsparciu (14 lub 15 lat), w ramach PSI, przedsiębiorca nie płaci podatku dochodowego (do 100% podatku), do momentu wyczerpania przysługującej mu puli pomocy publicznej.

Na terenie województwa małopolskiego operatorem programu PSI jest Krakowski Park Technologiczny.

Skorzystaj z ulgi podatkowej dla Twojej firmy:

texttextPrzejdź

Pozostałe

Ulgi podatkowe

Więcej

Fundusze Europejskie

Więcej

Granty rządowe

Więcej

Współpraca z samorządem

Więcej

Wsparcie Centrum Business in Małopolska

Więcej

Tereny inwestycyjne

Więcej

Oferta biurowa

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%