menadżerowie biznesowi załoga pracująca z nowym projektem

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Projekt o tematyce szkoleniowej skierowany jest do 85 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski i ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w regionie.

Okres realizacji:

marzec 2020 – czerwiec 2023

Lider projektu:

Województwo Małopolskie

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Województwo Małopolskie wraz z Krakowskim Parkiem Technologicznym realizuje projekt pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce”. Projekt o tematyce szkoleniowej skierowany jest do 85 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski i ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w regionie.

W szczególności projekt obejmuje:

  • przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych wśród JST
  • organizację szkoleń dla pracowników merytorycznych oraz kadry zarządzającej JST
    z zakresu standardu obsługi inwestora
  • organizację wizyt studyjnych
  • indywidualne doradztwo prowadzone w zakresie wdrożenia standardów obsługi inwestora
  • wsparcie w zakresie elektronizacji procesu obsługi inwestora
  • budowanie lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora
  • pakiet działań promocyjnych
Więcej

Pozostałe

Projekt

Innowacyjna Małopolska

Więcej

Projekt

SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców

Więcej

Projekt

Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie

Więcej

Projekt

Power up your Business in Małopolska 3

Więcej

Projekt

Power up your Business in Małopolska 2

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%