Areal Thermal Park

Print document
Areal Thermal Park

Offer's code 0505

Oferta inwestycyjna: park wodny z hotelem - Czorsztyn (Polska)/Spiska Stara Wieś (Słowacja) / Investment offer: aqua park and a hotel - Czorsztyn (Poland)/Spiska Stara Ves (Slovakia)

Oferta inwestycji w planowany park wodny w północnej części miasta Spiska Stara Wieś. Możliwe jest kilka wariantów inwestycji:

 - fuzja - połączenie spółki właściciela projektu ze spółką inwestora ze stosownym podziałem akcji,

- akwizycja - sprzedaż akcji spółki właściciela projektu wraz ze wszystkimi aktywami w postaci działek, dokumentacji projektowej i zezwoleń,

- joint venture - wniesienie aportem aktywów spółki właściciela projektu do nowej spółki, do której inwestor wniesie wkład gotówkowy,

- sprzedaż projektu inwestycyjnego wraz z aktywami w postaci działek, dokumentacji i zezwoleń.

Teren: 8 ha.

Dokumenty: projekt, ważna decyzja WZ, koncesja na odwierty wód geotermalnych na 2 lata, raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach. Możliwość przesłania dodatkowego opisu na życzenie.

 

Investment offer: planned aqua park in the northern part of a town Spiska Stara Ves (Slovakia, near Polish border). There are following possibilities of an investment:

- a fusion of both companies, the owner of the project with investor\\\'s company and apprioprate division of shares,

- an aquisition - selling the shares of the company (the owner of the project) with all the assets: real estates, documentation, specification sheets and permitions,

- joint venture - making a contribution of the assets of the company by the owner to a newly created company, to which investor would contribute money,

- selling the investment project with all the assets: real estates, documentation, specification sheets and permitions.

Real estate: 8 ha.

Documentation: project, valid outline planning decision, concession to geothermal wells valid for 2 years, report on Investment\\\'s Environmental Impact.

Additional investment offer description on demand.