Useful links

recommend to a friend

Would you like to recommend this page to somebody?

Enter below the e-mail and tell him about it!

 
 
I would like to recommend you an article http://businessinmalopolska.com/strona/links/

 


Useful contacts

Polska / Poland

Public institutions:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Polish Information and Foreign Investment Agency
www.paiz.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polish Agency for Enterprise Development
www.parp.gov.pl
Krajowa Izba Gospodarcza
Polish Chamber of Commerce
www.kig.pl
Główny Urząd Statystyczny
Central Statistical Office
www.stat.gov.pl
Głowna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
General Directoriate for National Roads and Motorways
www.gddkia.gov.pl
Ministerstwa

Ministries
EU Funds
www.funduszestrukturalne.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju 
Ministry of Development
www.mr.gov.pl
www.trade.gov.pl
Kraków i Małopolska

Krakow and Małopolska Region
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Marshal’s Office of the Malopolska Region
www.malopolskie.pl
Małopolski Urząd Wojewódzki
Małopolska Regional Office
www.malopolska.uw.gov.pl
Urząd Miasta Krakowa
Krakow City Hall
www.bip.krakow.pl
www.krakow.pl
Małopolskie instytucje regionalne

Małopolska regional institutions
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Małopolska Regional Development Agency
www.marr.pl
Krakowski Park Technologiczny Specjalna Strefa Ekonomiczna ]
Krakow Technology Park Special Economy Zone
www.kpt.krakow.pl
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
The Cracow Chamber of Commerce and Industry
www.iph.krakow.pl
Brytyjsko-Polska Izba Handlowa w Krakowie
British-Polish Chamber of Commerce Krakow branch
www.bpcc.org.pl
Amerykańsko – Polska Izba Handlowa
American Polish Chamber of Commerce In Poland
www.amcham.pl
Holenderskie Biuro Wsparcia Biznesu
Netherlands Business Support Office
www.nbso.com.pl
NordicHause
www.nordichouse.pl
ASPIRE - Association of IT & Business Process Services Companies
www.aspire.org.pl

EU Founds 2007-2013 (regional)

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Małopolska Enterprise Center
www.mcp.malopolska.pl
Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM)
European Funds In Małopolska
www.wrotamalopolski.pl