Publikacje

Publikacje

Okładka

Publikacja

Badanie potrzeb i gotowości małopolskich MMŚP do adaptacji rozwiązań właściwych modelowi tzw. Przemysłu 4.0

Więcej

Okładka

Publikacja

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie 2021

Więcej

Okładka

Publikacja

30 lat eksportu w Polsce - raport KUKE

Więcej

Okładka

Publikacja

Eksportowe wyzwania i szanse małopolskich MŚP

Więcej

Okładka

Publikacja

Czy Polska ma szansę stać się Hubem IT Europy?

Więcej

Okładka

Publikacja

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2018 roku

Więcej

Okładka

Publikacja

Raport na temat rozwoju polskiego eksportu 2018

Więcej

Okładka

Publikacja

Polska gospodarka i wyzwania na najbliższe dekady - raport specjalny Banku Pekao S.A.

Więcej

Okładka

Publikacja

Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D - raport

Więcej

Okładka

Publikacja

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w latach 2015-2016

Więcej

Okładka

Publikacja

Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017

Więcej

Okładka

Publikacja

Innowacyjność i działania badawczo-rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%