stoisko targowe

Business in Małopolska – Partnership Network

Projekt dotyczył utworzenia na terenie Rosji (Kaliningrad), Łotwy (Ryga) i Ukrainy (Lwów) Przedstawicielstw Gospodarczych Małopolski. Działaniom towarzyszyła kampania informacyjna, redakcja przewodników po rynkach krajów uczestniczących w projekcie oraz organizacja misji gospodarczych, spotkań B2B.

Okres realizacji:

grudzień 2012 - grudzień 2015

Lider projektu:

MARR S.A.

Partnerzy:

Województwo Małopolskie, Fundacja „Victoria” (Rosja), Lwowska IPH (Ukraina), Bałtycka Akademia Międzynarodowa (Łotwa)

Źródło finansowania:

Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Pozostałe

Projekt

Power up your Business in Małopolska 3

Więcej

Projekt

Power up your Business in Małopolska 2

Więcej

Projekt

Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie

Więcej

Projekt

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Więcej

Projekt

Innowacyjna Małopolska

Więcej

Projekt

Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej

Więcej

Projekt

Power up your Business in Małopolska

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Support and development for your company

Więcej

Projekt

Invest in Małopolska

Więcej

Projekt

Business in Małopolska

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%