Uczestnicy konferencji

Power up your Business in Małopolska 2

Projekt „Power up your Business in Małopolska 2” to oferta dla małych i średnich przedsiębiorców z Małopolski oraz dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych.

Okres realizacji:

marzec 2019 r. – listopad 2023 r.

Lider projektu:

MARR S.A.

Partnerzy:

Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.3.

Zapraszamy małopolskich przedsiębiorców, reprezentujących sektor MŚP oraz zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług na zagraniczne rynki do udziału w wydarzeniach zagranicznych i krajowych

Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Województwa Małopolskiego, flaga Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

Oferta dla przedsiębiorców zainteresowanych eksportem

Zapraszamy małopolskich przedsiębiorców, reprezentujących sektor MŚP oraz zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług na zagraniczne rynki do udziału w wydarzeniach zagranicznych i krajowych (targi, spotkania informacyjne).Spotkania mają dostarczyć wiedzę z różnych dziedzin gospodarki, kontakty w środowisku lokalnym i międzynarodowym i dobre praktyki w zakresie promocji gospodarczej.

Więcej informacji i kontakt:  export@marr.pl

 

3)   BROKERING EKSPORTOWY
Dzięki współpracy z wieloma międzynarodowymi instytucjami otoczenia biznesu oferujemy pośrednictwo w kontaktach biznesowych. Zainteresowanym firmom przedstawimy ofertę zagranicznych kontrahentów, zaś zainteresowanym firmom z Europy, Azji czy Afryki zaprezentujemy potencjał małopolskich przedsiębiorców. Przeanalizujemy i zaproponujemy najlepsze rozwiązania i narzędzia do wejścia na nowy rynek, zorganizujemy spotkanie szkoleniowe z ekspertem.

Więcej informacji i kontakt:  export@marr.pl

 

4)   EUROPEJSKI ZESPÓŁ ANALIZ
Zbadamy i przeanalizujemy potrzeby przedsiębiorców dotyczące ich działań w zakresie internacjonalizacji w odniesieniu do sytuacji związanej z Covid-19. Kluczowym działaniem do pozyskania i wymiany danych będzie skupienie instytucji otoczenia biznesu i rozwoju regionalnego z różnych krajów Europy.

Kontakt: export@marr.pl

 

5) MISJE GOSPODARCZE IMPORTERÓW W MAŁOPOLSCE
Zapraszamy do udziału w spotkaniach biznesowych w ramach przyjazdowych misji gospodarczych.

Co oferujemy podczas misji gospodarczych?

  • o spotkania w formule B2B w Krakowie i na terenie Małopolski
  • o pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych i określeniu profilu branżowego

Więcej informacji i kontakt:  export@marr.pl

 

6)   PROMOCJA INWESTYCYJNA
W ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska 2” zaplanowano udział w zagranicznych wydarzeniach promocyjno-informacyjnych w celu prezentacji małopolskiego potencjału inwestycyjnego.

Lp. Nazwa Miejsce Data Działania
1

Bio Asia International Conference - sektor life science

Japonia Marzec 2022 Prezentacja gospodarcza Małopolski, spotkania B2B, sektor life science
2

BioTrinity - sektor life science

Londyn / UK Kwiecień 2022 Prezentacja gospodarcza Małopolski, spotkania B2B, sektor life science
3

Biotech in Europe Investor Forum for Global Partnering - sektor life science

 

Bazylea / Szwajcaria Wrzesień 2022 Prezentacja gospodarcza Małopolski, spotkania B2B, sektor life science
4

MassBio CRO/CMO - sektor life science

Boston / USA Wrzesień 2022 Prezentacja gospodarcza Małopolski, spotkania B2B, sektor life science
5

New Mobility World - sektor elektromobilności

Hanower / Niemcy Wrzesień 2022 Prezentacja gospodarcza Małopolski, spotkania B2B, sektor elektromobilności

Więcej informacji i kontakt: Łukasz Blacha, Krakowski Park Technologiczny, tel: 12 640 19 49, lblacha@kpt.krakow.pl

Wszystkie działania realizowane są w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska 2” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

Głównymi celami projektów są: rozwój nowych inwestycji bezpośrednich, wsparcie eksportu małopolskich przedsiębiorstw oraz promocja wizerunku gospodarczego Województwa Małopolskiego.

Pozostałe

Projekt

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Więcej

Projekt

Innowacyjna Małopolska

Więcej

Projekt

SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców

Więcej

Projekt

Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie

Więcej

Projekt

Power up your Business in Małopolska 3

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%