Centrum Business in Małopolska

Centrum Business in Małopolska to wyjątkowa w skali kraju inicjatywa działająca na rzecz rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego. Oferuje zintegrowany system obsługi inwestorów oraz eksporterów. Przedsiębiorca może uzyskać tutaj kompleksową informację na temat procesu inwestycyjnego oraz pomoc w kwestiach dotyczących eksportu.

Centrum Business in Małopolska tworzą trzy instytucje:

  • Województwo Małopolskie
  • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
  • oraz Krakowski Park Technologiczny

Centrum jest regionalnym Certyfikowanym Partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Wszystkie usługi Centrum są bezpłatne.

Centrum dostarcza bieżących informacji o gospodarce regionu i aktualności w zakresie działalności inwestycyjnej oraz eksportowej.

W jednym miejscu podejmowane są działania mające na celu kompleksowe przygotowanie oferty inwestycyjnej regionu Małopolski oraz Krakowa. Głównym zadaniem jest wspieranie inwestorów zarówno zagranicznych jak i krajowych zainteresowanych lokowaniem nowych inwestycji na terenie województwa małopolskiego.

Obsługa inwestora w Centrum polega przede wszystkim na opracowaniu oferty obejmującej sugerowane lokalizacje inwestycji, informacje na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej, kosztów pracy, możliwości pozyskania pracowników czy możliwości skorzystania z publicznych źródeł wsparcia inwestycji.

Centrum wspiera eksport i ekspansję zagraniczną małopolskich firm.
Centrum promuje małopolski biznes oraz posiada wiedzę i doświadczenie, by pomóc małopolskim przedsiębiorcom zaistnieć na rynkach zagranicznych. Centrum umożliwia dostęp do bazy danych przedsiębiorstw eksportowych i kontrahentów zagranicznych.
Ponadto Centrum jest źródłem aktualnych danych o gospodarce regionu, wspiera rozwój przedsiębiorczości w regionie i skutecznie buduje pozytywny wizerunek polskich firm za granicą.

Centrum Business in Małopolska oferuje:

  • promocję małopolskiego potencjału inwestycyjnego
  • wsparcie eksportu małopolskich przedsiębiorstw
  • budowanie międzynarodowej marki gospodarczej Małopolski

POBIERZ FOLDER O CENTRUM BUSINESS IN MAŁOPOLSKA.

Zespół

Agnieszka Pala

Agnieszka Pala

Managerka
+48 602 551 546
agnieszka.pala@marr.pl

Agnieszka Bartyzel-Płatek

Agnieszka Bartyzel-Płatek

Specjalistka ds. przedsiębiorczości
+48 516 676 432
agnieszka.bartyzel-platek@umwm.malopolska.pl

Karolina Rzepecka

Karolina Rzepecka

Specjalistka ds. przedsiębiorczości
+48 690 873 200
krzepecka@kpt.krakow.pl

Małgorzata Jurkowska

Małgorzata Jurkowska

Specjalistka ds. przedsiębiorczości
+48 571 341 270
mjurkowska@kpt.krakow.pl

parallax

Partnerzy Business in Małopolska

Małopolska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego<

Do zakresu działania Województwa Małopolskiego należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Małopolskie kreuje kierunki polityki gospodarczej działając na rzecz rozwoju gospodarczego Regionu. Szczególną rolę w ramach tego obszaru kompetencji województwa pełni Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki. Województwo Małopolskie kreuje kierunki polityki gospodarczej, wspiera obsługę inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w regionie, koordynuje działania w zakresie umiędzynarodowiania regionalnej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju eksportu, prowadzi działania w zakresie promocji gospodarczej Małopolski oraz wspomaga i rozwija innowacyjność, działalność start-upów oraz odpowiada za transfer wiedzy w regionie. Dzięki swojej strategii w zakresie działań na rzecz współpracy z ukraińskimi instytucjami i przedsiębiorcami, a także z uwagi na silne regionalne partnerstwo i ogromne wysiłki wielu regionalnych instytucji służących wzmacnianiu potencjału biznesowego i innowacyjnego regionu, Małopolska jako pierwszy region spośród europejskich regionów z tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości, otrzymała w tym roku specjalne wyróżnienie Komitetu Regionów UE.

MARR

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego<

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego od 30 lat działa na rzecz rozwoju i wzrostu konkurencyjności małopolskich firm. Jest doświadczonym i wiarygodnym partnerem biznesowym. Zapewnia pomoc finansową, inwestycyjną, doradczą i szkoleniową. Tworzy korzystne warunki do prowadzenia biznesu i promuje gospodarczą markę Regionu na arenie międzynarodowej. Dysponuje również nowoczesną i atrakcyjną przestrzenią pod wynajem dla firm. Wzmacnia kompetencje przedsiębiorców i kadr biznesu oferując specjalistyczne szkolenia. Organizuje wydarzenia, konferencje oraz wprowadza nowe dedykowane produkty i usługi będące odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku. Świadczy usługi doradcze na każdym etapie rozwoju biznesu. Asystuje w zakładaniu firmy. Doradza jak optymalnie wykorzystywać zasoby i pozyskiwać nowych klientów. Wspiera również ideę zrównoważonego rozwoju i działań w obszarze CSR min w zakresie opracowywania i wdrażania strategii.

KPT

Krakowski Park Technologiczny<

Rozwój technologiczny Małopolski, rozwój przedsiębiorczości, promocja innowacyjności i nowych technologii, tworzenie pozytywnego klimatu wokół biznesu, wreszcie wsparcie dla projektów akademickich - to tylko niektóre z głównych działań Krakowskiego Parku Technologicznego, które znacznie przyczyniają się do wzmacniania potencjału społeczno-gospodarczego całego regionu. Krakowski Park Technologiczny to kompletny one-stop-shop dla biznesu w Polsce. Zarządza Polską Strefą Inwestycji – udziela zwolnień podatkowych, inspiruje przedsiębiorców do nowych inwestycji. W budynkach biurowych KPT tworzy się przestrzeń i zaplecze techniczne dla rozwoju małych i średnich firm. W ramach programów inkubacyjnych i akceleracyjnych KPT stabilizuje i umacnia pozycję rynkową najbardziej obiecujących startupów i inspiruje je do globalnego rozwoju. Szczególne miejsce w KPT zajmują przemysł 4.0 i branża growa. Jest liderem konsorcjum hub4industry, którego celem jest kompleksowe wsparcie firm, chcących wprowadzić rozwiązania przemysłu 4.0. Organizuje konferencję Digital Dragons – kluczowe wydarzenie dla branży gier w Europie. KPT dysponuje unikalnym know-how i bogatym doświadczeniem w realizacji projektów, efektem ponad 25 lat praktyki w otoczeniu rynkowym.

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%