Flagi na tle budynku komisji europejskiej

Specjalne wyróżnienie dla Małopolski

6 lipca podczas posiedzenia Komitetu Regionów Unii Europejskiej Małopolska otrzymała specjalne wyróżnienie w konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości 2024”. Małopolska jest pierwszym regionem w Europie, który otrzymał tego typu wyróżnienie.

Konkurs organizuje Komitet Regionów we współpracy m.in. z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim. Od 2011 r. nagradza on regiony i miasta posiadające przyszłościowe wizje rozwoju i wspierania przedsiębiorczości. Rokrocznie nagradzane są 3 regiony z całej Europy. W tym roku Małopolskę nagrodzono jednak czymś więcej – wyróżnieniem specjalnym przyznanym przez reprezentantów najważniejszych europejskich instytucji.

Po raz pierwszy w historii

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski podkreśla, że „w 13-letniej historii konkursu jury nigdy nie przyznało żadnych dodatkowych wyróżnień dla regionów innych niż nagrodzone tytułem ERP na dany rok. Małopolska jest więc pierwszym regionem w Europie, który otrzymał takie wyróżnienie, będąc jednocześnie regionem posiadającym już tytuł ERP, a Małopolska została nim już nagrodzona w 2016 r.. To ogromny zaszczyt, że po raz drugi nasze działania zostały docenione i wyróżnione na szczeblu europejskim”.

Współpraca i wsparcie

Małopolska otrzymała specjalne wyróżnienie m.in. ze względu na planowane działania związane ze współpracą z ukraińskimi instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami oraz szerzej - wsparcie Ukrainy w jej odbudowie i europejskich aspiracjach. Doceniono również silne partnerstwo regionalne i zaangażowanie wielu instytucji w działania służące wzmacnianiu potencjału biznesowego i innowacyjnego Małopolski. 

Marszałek dodaje: „Dawniej czerpaliśmy ze wsparcia i doświadczeń lepiej rozwiniętych regionów. To dostarczyło cennych inspiracji i motywacji. Dziś chcemy się dzielić tym 

z innymi regionami, w szczególności Ukrainą, która stoi u progu Unii Europejskiej. Ta otwartość Małopolski również odegrała dużą rolę w decyzji o wyróżnieniu naszego regionu”.

Odpowiedzialna przyszłość

Myślą przewodnią, wokół której skupione są przyszłe działania Małopolski, jest „Odpowiedzialna przyszłość”. Mając świadomość globalnej sytuacji i bliskość Ukrainy Małopolska jest gotowa pełnić rolę ośrodka eksperckiej wiedzy dla ukraińskiego biznesu, tak, aby wspierać odbudowę gospodarki Ukrainy po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Eksperci z Małopolski będą dzielić się tą wiedzą z instytucjami z Ukrainy, co pozwoli im zbudować na nowo swój potencjał gospodarczy na poziomie europejskim.

Małopolska chce być miejscem debaty europejskiej nt. odbudowy Ukrainy, platformą do rozmów o przyszłości gospodarczej Ukrainy z udziałem decydentów europejskich i ukraińskich, a także ekspertów. Działające w regionie Centrum Business in Małopolska już aktywnie działa na rzecz wsparcia firm z Ukrainy, które po wojnie relokowały swoją działalność do Małopolski lub planują to zrobić. Są to głównie usługi informacyjne i doradcze. Centrum Business in Małopolska wspiera też firmy z naszego regionu, które planują swoją ekspansję na rynek ukraiński, angażując się w odbudowę tego kraju, m.in. poprzez misje gospodarcze. 

Małopolska jest w krajowej czołówce jeśli chodzi o liczbę firm z kapitałem ukraińskim (2. miejsce) czy rejestrowanych przez obywateli Ukrainy (w 2022 r. założyli oni ok. 16 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych). 

Innowacje i troska o środowisko

Drugi filar działań Małopolski, który został doceniony na szczeblu europejskim – poza wsparciem Ukrainy, to determinacja, by region nadal dynamicznie się rozwijał bazując na innowacjach i kreatywności mieszkańców, a jednocześnie troszczył się o środowisko.  Stąd planowane działania interdyscyplinarnie łączące nowe technologie z rozwojem zielonej gospodarki. Już obecnie duży nacisk położony jest na rozwój technologii wodorowych. Działa Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru. Realizowane są działania pilotażowe dotyczące technologii wodorowych w ramach międzynarodowej inicjatywy „Awangarda”. 

Kolejne przykłady świadczące o otwarciu regionu na zmiany gospodarcze i dostrzeganie szans rozwoju to Plan zarządzania sukcesją w Małopolsce 2030, który będzie pierwszym dokumentem tego typu na poziomie polskich regionów, opisującym podejście regionu do transferu biznesu. Tworzony jest również Program w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla Małopolski. Będzie to nowe podejście do polityki rozwoju regionu, opartej na oszczędniejszym wykorzystaniu zasobów i surowców, uwzględniające m.in. rozpowszechnianie ponownego wykorzystania produktów. 

Pozostałe

Informacja

Nowy portal dla przedsiębiorców!

Więcej

Informacja

Nabory wniosków na dotacje dla przedsiębiorców

Więcej

Informacja

Ruszyły Bony na innowacje dla MŚP!

Więcej

Informacja

Nabór do programu Ścieżka SMART dobiega końca!

Więcej

Informacja

Małopolska pogłębia współpracę ze Stowarzyszeniem Nereus!

Więcej

Informacja

Za nami Małopolskie Forum Obsługi Inwestora i Eksportera

Więcej

Informacja

Zamówienia publiczne w Ukrainie

Więcej

Informacja

Krakowska siła przyciągania biznesu znów doceniona!

Więcej

Informacja

Dofinansowanie na internacjonalizację

Więcej

Informacja

Infogain rozbudowuje Globalne Centrum R&D w Krakowie

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%