abstract

Ogłoszenie VII konkursu INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju ogłosiło konkurs, który ma na celu rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

3Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Wyznaczanie granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości.

Dla kogo?

Wnioskodawcy:

 • indywidualni: jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie;
 • konsorcja składające się maksimum z 3 podmiotów:
 • wyłącznie jednostek naukowych,
 • wyłącznie przedsiębiorstw,
 • jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Na co?

W konkursie mogą zostać dofinansowanie prace:

 • badania podstawowe;
 • badania przemysłowe;
 • eksperymentalne prace rozwojowe;
 • prace przedwdrożeniowe (wyłącznie dla jednostek naukowych);
 • prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wyłącznie dla przedsiębiorstw).

Eksperymentalne prace rozwojowe muszą być realizowane obligatoryjnie.

Jakie dofinansowanie?

Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu wynosi:

Faza I – 1,9 mln zł

Faza II – 2 mln zł

Faza III – 2 mln zł

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) to:

 • w przypadku badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – procent kosztów kwalifikowalnych określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego NCBR Badań i Rozwoju, zwane: „rozporządzeniem MNiSW”;
 • w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
 • Nabór wniosków będzie trwał od 14 lipca do 15 września 2023 r. (do godz. 16:00) wyłącznie w systemie elektronicznym LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Konkurs obejmuje temat zgłoszony przez Główny Urząd Miar.

Więcej informacji na: www.gov.pl

Źródło: NCBR 

Pozostałe

Informacja

Specjalne wyróżnienie dla Małopolski

Więcej

Informacja

Nowy portal dla przedsiębiorców!

Więcej

Informacja

Nabory wniosków na dotacje dla przedsiębiorców

Więcej

Informacja

Ruszyły Bony na innowacje dla MŚP!

Więcej

Informacja

Nabór do programu Ścieżka SMART dobiega końca!

Więcej

Informacja

Małopolska pogłębia współpracę ze Stowarzyszeniem Nereus!

Więcej

Informacja

Za nami Małopolskie Forum Obsługi Inwestora i Eksportera

Więcej

Informacja

Zamówienia publiczne w Ukrainie

Więcej

Informacja

Krakowska siła przyciągania biznesu znów doceniona!

Więcej

Informacja

Dofinansowanie na internacjonalizację

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%