Dłoń robota

Nowe produkty i usługi? Tak! Rusza nabór wniosków dla przedsiębiorców na wdrażanie innowacji

Po raz kolejny Fundusze Europejskie pomogą w rozwoju przedsiębiorstw. Mikro, małe i średnie firmy już wkrótce będą mogły wprowadzić do swojej działalności nowe lub ulepszone produkty, usługi i procesy. Na ten cel przeznaczono tym razem niemal 45 mln zł!

W ostatnich kilku latach firmy z Małopolski wprowadziły 1,3 tys. innowacji, w tym tysiąc innowacji produktowych i blisko trzysta innowacji procesowych. Dzięki dobrym pomysłom i wsparciu z Funduszy Europejskich będziemy mogli skorzystać z kolejnych innowacyjnych rozwiązań, a nasze firmy staną się jeszcze bardziej nowoczesne i konkurencyjne!

Kto może złożyć wniosek?  
O dofinansowanie projektu w konkursie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego. 

Na co mogą liczyć firmy?
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 500 tys. zł, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to aż 5 mln zł! Maksymalny procent dofinansowania - 85%.

Jakie działania mogą uzyskać dofinansowanie? 
Dofinansowanie uzyskają projekty zakładające wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Ma to służyć wprowadzeniu nowych lub ulepszonych produktów, usług lub procesów. Wdrożenia mogą być efektem prac własnych firmy lub mogą zostać przez nie nabyte. 

Warunki wsparcia – o czym należy pamiętać?
Na moment składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien mieć uregulowane kwestie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i posiadać stosowną dokumentację. W szczególności chodzi o autorskie prawa majątkowe do wyników, udzieloną licencję, przeniesiony patent lub złożony wniosek o ochronę patentową, prawo ochronne na wzór użytkowy czy też złożony wniosek o takie prawo. 

Jeśli prace B+R przeprowadzone zostały samodzielnie przez Wnioskodawcę, musi on wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożyć odpowiedni opis posiadanych wyników. 

Wsparcie udzielane w ramach niniejszego naboru stanowi pomoc państwa i może mieć charakter regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP lub pomocy de minimis.

Termin i miejsce składania wniosków 
Wnioski będzie można składać od 21 lutego do 6 maja 2024 r. do godz. 15:00 w systemie elektronicznym IGA.

Gdzie szukać informacji? 
Regulamin naboru wraz z załącznikami, można znaleźć w ogłoszeniu o naborze.

 

Źródło: fundusze.malopolska.pl

 

Pozostałe

Informacja

Motorola Solutions przejmuje Silent Sentinel

Więcej

Informacja

Małopolska wśród najlepszych regionów rankingu wydawnictwa fDi Intelligence

Więcej

Informacja

Erasmus Global - dofinansowanie dla młodych przedsiębiorców.

Więcej

Informacja

Przemysł 4.0? Zaczynamy transformację cyfrową małopolskich firm - pomogą w tym Fundusze Europejskie!

Więcej

Informacja

Wsparcie unijne dla małych i średnich firm z Małopolski!

Więcej

Informacja

Za nami Konferencja "Miasto - przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy"

Więcej

Informacja

Dotacje na instrumenty wsparcia eksportu

Więcej

Informacja

Ruszyły Bony na innowacje dla MŚP!

Więcej

Informacja

Ruszył nabór do projektu dla małopolskich gmin!

Więcej

Informacja

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie infrastruktury typu fablab

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%